Search

"Performing the Present" in Marta Shefter Gallery on 21 January at 6pm

Recently, commenting on a performance event on his facebook, Przemysław Kwiek, a nestor of Polish neo-avant-garde and the coarser part of the KwieKulik duo, famous for his harsh reactions to abuses he observes in social life, critiqued contextualising performance art as a risk, a notoriously misunderstood artistic activity situated beyond acceptable discourse. Tomek Szrama’s responded: I worked, as a producer and a technician, with artists representing various art disciplines. If I were to compare them, I’d have to admit that performance remains the most risky. You are a case in point. Even when you paint lilacs, you risk a life. As much as I’d rather refrained from taking a stance in the di

"Sink or Swim/Ryzyk Fizyk"

In performance art the risk is essential Welcome to V Bipolar International Meeting of Performers held 13th–14th of January in National Gallery of Art in Sopot, Poland. Program: 13.1.2017, 18:00: Yann Marussich, New Noveta, Gramoli Arai 14.1.2017, 16:00: Marcel.lí Antúnez Roca, Olof Olsson, Tomasz Szrama In polish: Ryzyk fizyk – zaczynamy w piątek trzynastego! Performerzy to chyba grupa zawodowa artystów o najwyższym poziomie ryzyka. Nie tylko ze względu na częste próby przekraczania granic kondycji psychofizycznej. Performerzy z założenia uprawiają sztukę ryzykowną: nieakceptowalną, nie do końca zdefiniowaną; wystawianą na bezpośrednią konfrontację twarzą w twarz z widzem. To sztuka

©  created by Tomasz Szrama

  • Facebook Basic Black
  • Vimeo - Black Circle